9 vragen om jouw bevlogenheid (en die van je medewerkers) te testen!

Bevlogenheid is een interessant concept. Het staat synoniem voor een staat van veel mentale energie. Je zou kunnen zeggen dat het de tegenhanger is van burn-out, waarbij sprake is van weinig mentale energie. Niet voor niets zijn bevlogen medewerkers de sleutel tot florerende organisaties. Medewerkers die zich bevlogen voelen, zijn immers energiek en zetten de extra stap.

Maar waar veel aandacht is voor burn-out en stress klachten, is er maar weinig aandacht voor bevlogenheid. Dit terwijl het heel gemakkelijk te meten is met een korte én gratis wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst: de werkbelevingsvragenlijst (UBES). Deze vragenlijst heet voluit de Utrechtse BEvlogenheids Schaal en is ontwikkeld door 2 vooraanstaande onderzoekers op dit gebied: drs. Schaufeli en drs. Bakker.

Werkbelevingsvragenlijst (UBES)
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende cijfer (van 0 t/m 6) in te vullen?

Sporadisch Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd
0 1 2 3 4 5 6
Nooit Een paar keer per jaar of minder Eens per maand of minder Een paar keer per maand Eens per week Een paar keer per week Dagelijks

 

  1. _____ Op mijn werk bruis ik van de energie.
  2. _____ Als ik werk, voel ik me fit en sterk.
  3. _____ Ik ben enthousiast over mijn baan.
  4. _____ Mijn werk inspireert mij.
  5. _____ Als ik ’s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan.
  6. _____ Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig.
  7. _____ Ik ben trots op het werk dat ik doe.
  8. _____ Ik ga helemaal op in mijn werk.
  9. _____ Mijn werk brengt mij in vervoering.

 

Scoring
De scoring wordt gevormd door de items op te tellen (somscore) en te delen door het aantal items van de (sub)schaal (gemiddelde score). Vitaliteit: items 1, 2 en 5; Toewijding: items 3, 4 en 7; Absorptie: items 6, 8 en 9.

Noteer hier uw score:

Somscore Gemiddelde
Vitaliteit
Toewijding
Absorptie
Totaalscore

 

Interpretatie
Bekijk de totaalscore en check in deze tabel de interpretatie van deze score met betrekking tot bevlogenheid:

Totaalscore
Zeer laag ≤ 1,93
Laag 1,94 – 3,06
Gemiddeld 3,07 – 4,66
Hoog 4,67 – 5,53
Zeer hoog ≥ 5,54

 

Vervolgstappen
Hoe bevlogen ben jij? Als je (zeer) hoog scoort; hou dat vooral vast! Ga anders op onderzoek uit. Op welke van de 3 onderdelen scoor je minder hoog? Is dat van tijdelijke aard of ligt daar een structurele reden onder? Wat zou je zelf kunnen veranderen? En waar heb je eventueel hulp bij nodig? Wellicht kan je met een loopbaanadviseur een manier vinden om meer voldoening en toewijding te ervaren tijdens je werk. Mocht je veel aan je hoofd hebben waardoor ‘absorptie’ minder hoog scoort, dan is het misschien goed om hier met een coach of psycholoog over in gesprek te gaan. Als vitaliteit aandacht behoeft, dan denk ik natuurlijk graag met je mee!

Ook jouw medewerkers kunnen deze vragen beantwoorden om hun bevlogenheid te checken. De vragenlijst is zó ingevuld dus kan ook leuk zijn om in te laten vullen tijdens een team meeting. Dit zorgt geheid voor gespreksstof, dat is al winst. Zeker als je met elkaar kan onderzoeken hoe de bevlogenheid in het team te verhogen. Naast individuele acties zijn ook teaminterventies effectief. Energie is immers besmettelijk!

 

Ik hoop dat je deze blog leuk en waardevol vindt. Wil je de bevlogenheid in jouw organisatie verhogen? Kijk dan eens naar De Vitaliteitversneller; mijn online 1-op-1 coachingsprogramma voor HR-professionals die echt werk willen maken van vitaliteit in hun organisatie. Bekijk hier alle informatie: https://www.vitaliblij.nl/vitaliteitversneller/

Deze blog is geschreven door Margot van Hoijdonck van VitaliBlij. Als Psycholoog NIP en Vitaloog® is vitaliteit op de werkvloer haar expertise.

Volg mij op linkedin.com/in/margotvanhoijdonck en https://www.instagram.com/vitaliblij/ voor meer tips en inspiratie. Je kan je ook inschrijven voor de tweewekelijkse inspiratiemail (klik hier) om op de hoogte gehouden te worden mijn persoonlijke ervaringen, praktische toepassingen en nieuwe ontwikkelingen rondom vitaliteit op de werkvloer.