De website www.vitaliblij.nl wordt beheerd door Margot van Opstal. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Margot van Opstal gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Margot van Opstal jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Margot van Opstal beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevensverwerking

Margot van Opstal verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Margot van Opstal en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten

Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.

Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Goed om te weten. Op www.vitaliblij.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze sociale media diensten jouw persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen

Margot van Opstal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Aanpassing van klantgegevens

Jij als klant hebt te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.vitaliblij.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.vitaliblij.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.